RURES. Spațiul Rural şi Economia Socială în România

Descrierea proiectului:

RURES. Spațiul Rural şi Economia Socială în România este un proiect implementat de Fundația Soros România, împreună cu Fundația Pestalozzi şi Fundatia Civitas.

Proiectul se implementează în perioada iulie 2010 - iulie 2013, durează 36 de luni, și este finanţat din Fondul Social European - “Investeşte în oameni!”, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Contract nr. POSDRU/84/6.1/S/55122. Valoarea totală a proiectului este de 9.874.142,00 lei.

Obiectivul proiectului este să dezvolte organizații şi întreprinderi specifice economiei sociale în mediul rural, sprijinind persoanele dezavantajate, alături de factorii de decizie şi furnizorii de servicii pentru aceste categorii sociale, să se implice activ în îmbunătățirea condițiilor de viață ale grupurilor dezavantajate şi dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.

Obiective specifice ale proiectului:

– Creșterea nivelului de cunoastere a factorilor interesați privind specificul și importanța economiei sociale la nivel local, regional, multiregional și național.
– Consolidarea capacităților și cunoștințelor despre economia socială pentru grupurile țintă, prin îmbunătățirea practicilor de sprijinire a antreprenoriatului social și dezvoltarea unui pachet de servicii pentru persoanele interesate în dezvoltarea de inițiative specifice economiei sociale;
– Dezvoltarea unor noi structuri de economie socială în 24 de comunități din 4 regiuni de dezvoltare;
– Creșterea numărului de persoane aparținând grupurilor dezavantajate care devin active pe piața muncii prin sprijinirea inițierii de activități generatoare de venit.

Proiectul este multi-regional și va include comunități rurale din județele Prahova, Călăraşi, Buzău, Brăila, Alba, Braşov, Botoşani şi Suceava, acoperind regiunile de dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Centru si Nord-Est, identificate ca având un decalaj de dezvoltare mic-antreprenorială față de alte regiuni de dezvoltare ale țării.

În cadrul programului vor fi dezvoltate un număr de 24 de întreprinderi sociale la nivelul comunităților selecționate, în paralel cu desfășurarea unor activități de promovare care să conducă la mobilizarea grupurilor vulnerabile din cadrul comunităților beneficiare.

Rezultate estimate ale proiectului:

– realizarea și organizarea unor grupuri de inițiativă la nivelul comunităților selecționate;
– înființarea a 24 de întreprinderi sociale;
– creșteri ale numărului de persoane, aparținând unor grupuri vulnerabile, care devin active pe piața muncii;
– creșteri ale gradului de informare privind rolul și importanța economiei sociale în dezvoltarea comunităților;
– creșteri ale nivelului de calificare ale persoanelor aparținând grupului țintă al proiectului.

Grupul țintă este format din:

– Asistenți maternali
– Familii monoparentale
– Femei
– Lucrători sociali
– Mediatori sanitari
– Persoane care au părăsit timpuriu școala
– Persoane care locuiesc în comunități izolate
– Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
– Persoane de etnie roma
– Familii care au mai mult de 2 copii

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro