NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

       Conform cerințelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Fundația SOROS, în calitate de Partener Principal in cadrul proiectului RURES:Spatiul Rural si Economia Sociala in Romania are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Datele dumneavoastră sunt colectate în scopul realizării unei bune implementări a activitaților din cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin P.O.S.D.R.U 2007-2013.
       Sunteți obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru întocmirea documentelor elaborate in vederea utilizării în activitățile din cadrul proiectului mai sus menționat.Refuzul dvs. determină prelucrarea parțială a răspunsurilor oferite de dvs. în chestionar/interviu/focus-grup fără a putea face corelații mai complexe legate de anumite caracteristici socio-demografice (cetățenie, loc de muncă, etc.) precum si imposibilitatea de a implementa aceste activități.
       Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către echipa de proiect pentru o bună implementare a activităților din cadrul proiectului iar o parte dintre acestea sunt comunicate numai finanțatorului în vederea realizării verificării corectitudinii culegerii datelor (numele si prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, cetățenia, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinţa), e-mail, loc de muncă, formare profesională-diplome-studii).
       Dacă doriți să primiți mai multe informații despre activitățile implementate în cadrul proiectului RURES.Spațiul rural și economia socială în România, proiect al cărui beneficiar este Fundația SOROS, va rugam sa ne transmiteţi o solicitare scrisa in acest sens.
       Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
       Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisă la adresa: Str.Caderea Bastiliei, nr.33, sector 1, Bucuresti, cod 010613.
       De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate către partenerii contractuali ai fundaţiei, autoritaţi publice locale-centrale, asociaţii şi fundaţii.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro