Activităţi

Diagnoza situaţiei actuale privind dezvoltarea economiei sociale in spaţiul rural
Studiul va avea două componente, una de documentare şi una calitativă. Dimensiunea calitativă va urmari percepţia economiei sociale de către posibilii beneficiari şi instituţiile locale, analiza generală a grupurilor ţintă: caracteristici, interesul privind economia socială, motivaţia de a participa la proiect. Documentarea va urmări bunele practici la nivel European, în termeni de politici naţionale privind economia socială şi dezvoltarea întreprinderilor sociale, analiza legislaţiei în vigoare şi propunerea de modificare legislativă pentru o mai bună gestionare a activitaţilor din sfera economiei sociale.

Selectarea comunităţilor, identificarea persoanelor resursă şi constituirea grupurilor de iniţiativă
Selectarea unui număr de 24 de comunitaţi în care va fi implementat proiectul. Identificarea persoanelor resursă din comunităţile selectate, aproximativ 10 persoane/comunitate. Coagularea persoanelor resursă în grupuri locale de iniţiativă, care vor susţine dezvoltarea economiei sociale.

Campania de informare şi conştientizare privind rolul şi importanţa economiei sociale în dezvoltarea comunităţilor
Campania va pune accent pe promovarea rolului economiei sociale în incluziunea pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile dezavantajate . Campania va avea 9 evenimente, câte unul pe fiecare judeţ şi unul central, şi se va adresa autoritaţilor publice locale si judeţene, persoanelor din grupuri defavorizate, companiilor private, reprezentanţilor mass-media locală, reprezentanţilor mediului financiar şi ONG-urilor.

Program de formare în economia socială
Selectarea a 216 persoane din cele 24 de comunitaţi si formarea profesională în economie socială; Recrutarea si formarea ca formatori in economie sociala a cel putin 20 de participanti in program, membri ai comunitatilor-tinta. 

Instruire antreprenorială pentru pregătirea activitaţilor de economie socială
Instruirea a 96 de persoane din cele 24 de comunitaţi (4 persoane/comunitate) în tematici ce aparţin economiei sociale:
• planificarea afacerilor;
• construirea instrumentelor pentru dezvoltarea unei afaceri;
• definirea obiectivelor pentru afacerile mici şi mijlocii;
• strategia, mixul şi planul de marketing;
• calculaţia costurilor;
• managementul financiar: contul de profit şi pierderi;
• managementul riscului şi managementul schimbării;
• comunicare şi negociere în afaceri;
• structura şi dezvoltarea unui plan de afaceri.

Curs TIC pentru grupurile dezavantajate
Organizarea unui curs certificat de TIC pentru 48 de persoane (2 persoane din fiecare comunitate), ce pot deveni persoane resursă în domeniul IT.

Dezvoltarea întreprinderilor sociale la nivelul fiecărei comunităţi
Asistenţă tehnică în vederea înfiinţării şi funcţionării întreprinderilor sociale:
• întocmirea planului de afaceri;
• iniţiere antreprenorială;
• consultanţă în domeniul finanţărilor;
• consultanţă generală de management.

Înfiinţarea unei reţele virtuale constituită din membrii întreprinderilor sociale pentru împărtaşirea experienţelor şi a informaţiilor în timp real.
Documentarea şi promovarea constantă a activitaţilor de economie socială.

Activitaţi care vor conduce la revitalizarea vecinătăţii şi mobilizarea grupurilor dezavantajate
Organizarea periodică a “Festivalului vecinilor” în vederea creşterii coeziunii şi îmbunataţirea comunicării între membrii comunităţilor, administraţiile locale şi grupurile defavorizate. Facilitarea participării grupurilor de iniţiativă la 72 de evenimente pe toată perioada de implementare preconizată (3 evenimente/comunitate/în fiecare an de implementare). Evenimentele vor include prezentări ale obiceiurilor locale care definesc comunitaţile, promovându-le şi ca modele cu potenţial antreprenorial. Numărul de participanţi la aceste evenimente: aproximativ 200/comunitate, în total 4.800 de persoane.

Comunicarea şi diseminarea rezultatelor proiectului
Organizarea unei campanii de diseminare a rezultatelor proiectului, care va consta în 9 evenimente (câte unul pe fiecare judeţ şi unul la nivel central). Elaborarea şi diseminarea de broşuri şi jurnalului de bord al proiectului, care va conţine experienţa proiectului.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro